Monday, June 1, 2009


Mohobat jeet hoti hai mager yeh haar jati hai,
Kabhi dil sooz lamho say, kabhi beykaar rasmoon say,
Kabhi taqdeer walaon say, kabhi majboor kasmoon say,
Kabhi yh khwaab hoti hai, kabhi beytaab hoti hai,
Kabhi yeh dar jati hai, kabhi yeh maa jati hai,
Mohobat jeet hoti hai mager yeh haar jati hai...
Kabhi masroor kerti hai, kabhi yeh sog deti hai,
Kisi ka chain hoti hai, kisi ko rog deti hai,
Kisi ki ankh main humdum, kahan ik baar jati hai,
Jahan tazleeel hois ki, waheen her bar jait hai
Mohobat jeet hoti hai magr yeh haaar jati hai

No comments: